63 ölkədən 480 film və 15 ssenari 1-ci ANİMAFİLM festivalına təqdim edilmişdir!