İkinci ANİMAFİLM festivalının plakatını çex ayı balaları bəzəyəcək