ANİMAFİLM təqdim edir: Azərbaycan animasiyasının 50-ci ildönümü (Yunanıstan, AnimaSyros festivalı)